Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego ds. FinTech odbyło się z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2019 r.

Celem Komitetu jest koordynowanie działań różnych instytucji i organów państwa w celu wspierania rozwoju sektora innowacji finansowych fintech w Polsce, wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz podejmowanie wspólnych międzyresortowych działań w zakresie FinTech.

W pracach Komitetu Sterującego ds. FinTech biorą udział przedstawiciele m.in.:

  • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Ministerstwa Finansów,
  • Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii,
  • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Narodowego Banku Polskiego.