Przekazy w euro w ciągu dziesięciu sekund

Parlament Europejski przyjął nowe rozporządzenie aktualizujące zasady Jednolitego Obszaru Płatności w euro, które ma zapewnić natychmiastowe dotarcie środków przekazywanych na rachunki bankowe klientów detalicznych i firm w UE.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie klientom detalicznym i firmom, że nie będą musieli czekać na pieniądze. Ma to również zwiększyć bezpieczeństwo przelewów. Banki i inni dostawcy usług płatniczych  będą musieli zapewnić przystępne cenowo przelewy i natychmiastowe ich przetwarzane. Polecenie przelewu ma być wykonywane niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu 10 sekund. Płatnicy również w ciągu dziesięciu sekund powinni być poinformowani o tym, czy przelane środki zostały udostępnione wskazanym przez nich odbiorcom. Państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, również będą musiały stosować te zasady.

Dostawcy usług płatniczych powinni mieć solidne i aktualne mechanizmy wykrywania oszustw i zapobiegania im, aby uniknąć sytuacji, w której polecenie przelewu trafi na niewłaściwy rachunek z powodu oszustwa lub błędu.  Powinni oni świadczyć usługę weryfikacji tożsamości odbiorcy bez dodatkowych opłat. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed oszustwami, dostawcy usług płatniczych powinni umożliwić klientom ustalenie maksymalnej kwoty przelewu natychmiastowego w euro, którą można łatwo zmodyfikować przed kolejną płatnością. Dostawcy usług płatniczych oferujący natychmiastowe przelewy powinni również sprawdzić, czy którykolwiek z ich klientów podlega sankcjom lub innym środkom ograniczającym związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jeśli dostawca usług płatniczych nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie zapobiegania oszustwom i spowoduje to szkody finansowe, klient może zażądać od niego odszkodowania.

Opłaty dotyczące natychmiastowych transakcji polecenia przelewu w euro nie mogą być wyższe niż opłaty stosowane w przypadku transakcji „nie natychmiastowych”.

Nowe przepisy wchodzą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 12 miesięcy na zastosowanie rozporządzenia.

Więcej informacji na stronie:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240202IPR17318/przekazy-pieniezne-w-euro-w-ciagu-dziesieciu-sekund